TeknoSOR Teknoloji Destek Hizmeti Bilgilendirme Metni

TeknoSOR Teknoloji Destek hizmeti ile ilgili olarak hizmetin niteliği gereği üründe oluşabilecek sorunların uzaktan erişim metoduyla çözülebilmesi için destek olunması amacıyla. Satın aldığım hizmete TeknoSOR Teknoloji yetkili personeli tarafından uzaktan erişim metoduyla web ve/veya aplikasyonlar/programlar üzerinden erişilerek veya uygun görülebilecek başka bir yöntem ile ilgili desteğin verilmesine. Bu işlemler kapsamında gerekli olduğu takdirde ürünümde bulunmayan programların yüklenmesi zorunlu olduğu durumlarda ilgili programların şahsımca ve/veya ilgili kişilerce yüklenebilmesine ve tüm bu süreç kapsamında ürünüme (cihazıma) belirtilen yöntemler ile uzaktan erişim sağlanmasına ve müdahale edilmesine gayrikabili rücu olarak muvafakat ediyorum.

Bahsi geçen unsurlar uyarınca ilgili işlemlerin yapılabilmesi için gerekli eylemleri gerçekleştirmediğim durumlarda ( örn: program yüklenmesi ) hizmetin ifasının mümkün olamayabileceğini ve bu durumun hizmetin iadesi için şahsıma talep hakkı vermediğini bildiğimi kabul ederim.

Yukarıda belirtilen hizmetin satın alımı kapsamında vermiş olduğum veya hizmetin ifası sırasında verebileceğim kişisel bilgilerimin hizmetin ifası ve de mevzuatta uygun görülen amaçlar ile kullanılabileceğine/işlenebileceğine dair tarafıma ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Hizmetin ifası sırasında şahsıma ait hiçbir şifre, parola vb. nitelikteki erişim bilgilerini hizmeti verenler ile paylaşmamın gerek olmadığı konusunda açıkça bilgilendirildim. Bu kapsamda şahsımca yapılabilecek bu gibi bilgi ifşalarına dair Teknosor Teknoloji’yi geri dönülemez olarak ibra ediyorum.